برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید !

فری استال سیستمی در گاوداریهای مدرن و صنعتی است که چند سالی است برای رعایت هر چه بیشتر بهداشت در گاوداریها و همچنین جلوگیری از بعضی بیماریها از جمله ماستیدیسی یا ورم پستانی و بیماریهای عفونی دیگر ساخته شده است. وقتی این سیستم در گاوداریها ایجاد شد دیده شد که بعضا تولید شیر افزایش یافته و همچنین بعضی از بیماریهای دیگر از جمله لنگش، بیماریهای سم و تا حدودی بیماریهای تولیدمثلی نیز کاهش یافت. در این سیستم میتوان گفت که تا حدودی از استرس گرمایی به دلیل کاهش گرما و رطوبت بستر کاهش یافته و همچنین نصب هواکشها در این سیستم به دلیل متمرکز بودن و منظم بودن جایگاه استراحت گاوها راحت تر و کم هزینه تر میباشد.
اما این سیستم نقصهایی را میتواند داشته باشد که با مدیریت و رعایت اصول فنی میتوان این نقصها را برطرف کرد.
از جمله این نقصها میتوان به نامناسب بودن ابعاد اشاره کرد. این ابعادی که در شکل به آن اشاره شد ابعادی حدودی بوده و نمیتوان گفت که اگر فری استالی با این ابعاد ساخته شد بدون عیب است. این ابعاد باید بسته به ابعاد گاو و بسته به ابعادی که گاو در آن راحت است باشد. در بعضی از گاوداریها دیده شده که یک سیستم فری استال کاملا مدرن ساخته شده ولی گاو در آن قرار نمیگیرد و یا در بیرون آن میخوابد. البته دلایلی غیر از ابعاد وجود دارد از جمله بستر نامناسب و یا وجود نداشتن جریان هوا در روزهای گرم و یا ... که میتواند مشکل آفرین باشد. 

 

 ابعاد مناسب برای احداث سیستم : 

 

 تصاویر :